Audio və Video materiallar

      

N

Mövzu

MGb Dəq A\V  
1

Qarabağ probleminə dair Azadlıq radiosuna - Mirzə Xəzərə verdiyi müsahibə (30 avqust 1989)

link 15 Audio
2 "Bəla" povesti əsasında radio tamaşa - I hissə link 31 Audio
3 "Bəla" povesti əsasında radio tamaşa - II hissə link 31 Audio
4 "Cəlaliyyə" povesti əsasında radio tamaşa - I hissə link 33 Audio
5 "Cəlaliyyə" povesti əsasında radio tamaşa - II hissə link 29 Audio
6 "Cəlaliyyə" povesti əsasında radio tamaşa - III hissə link 26 Audio
7 "Gülüstandan öncə" povesti əsasında radio tamaşa- I hissə link 30 Audio
8 "Gülüstandan öncə" povesti əsasında radio tamaşa- II hissə link 31 Audio
9 Şahin Əmrahov "Ana" - Əzizə Cəfərzadənin vəfatına link 3

Audio

10 .Zərrintac- Tahirə romanından Tahirə Qürrətüleynin şeirləri (azəri və fars dilində, öz səsində) link 7 Audio
11 "İşığa doğru" povestinin yazılması barədə müsahibə və povestindən parçalar (öz səsində) - I hissə link 3 Audio
12 "İşığa doğru" povestinin yazılması barədə müsahibə və povestindən parçalar (öz səsində) - II hissə link 22 Audio
13 "İşığa doğru" povestinin yazılması barədə müsahibə və povestindən parçalar (öz səsində) - III hissə link 23 Audio
14 "Əzizə Cəfərzadə" telefilmi (1999) - I hissə link 9.24 Video
15 "Əzizə Cəfərzadə" telefilmi (1999) - II hissə link 9.31 Video
16 "Əzizə Cəfərzadə" telefilmi (1999) - III hissə link 9.48 Video
17 "Əzizə Cəfərzadə" telefilmi (1999) - IV hissə link 9.48 Video
18 "Əzizə Cəfərzadə" telefilmi (1999) - V hissə link 8.38 Video
19 "Əzizə Cəfərzadə" telefilmi (1999) - VI hissə link 8.38 Video
20 "Anamın nağılları"ndan radioda bədii qiraət link 3.1 Audio
21 "Bulaq başı" radio verlişi link 3.6 Audio
22  Şeir (azəri dilində, öz səsində) link 0.25 Audio
23  Həyati və əsərləri haqqında müsahibə - I hissə link 8.23 Video
24  Həyati və əsərləri haqqında müsahibə - II hissə link 7.55 Video
25  Həyati və əsərləri haqqında müsahibə - III hissə link 8.36 Video
26  Həyati və əsərləri haqqında müsahibə - IV hissə link 9.37 Video
27  Həyati və əsərləri haqqında müsahibə - V hissə link 8.29 Video
28  20 yanvar 1990-ci ildə Rus qoşunlarının Azərbaycana daxil olmasi haqqında link 6.38 Video
29 Azərbaycanda Novruz ənənələri haqqında - I hissə link 8.13 Video
30 Azərbaycanda Novruz ənənələri haqqında - II hissə link 7.05 Video
31 Yeni əsərləri haqqında müsahibə - I hissə link 6.36 Video
32 Yeni əsərləri haqqında müsahibə - II hissə link 7.18 Video
33 Yeni əsərləri haqqında müsahibə - III hissə link 8.03 Video
34 80 illiyi ərəfəsində həyatı və əsərləri haqqında "Sənət söhbətləri" verlişi - I hissə link 5.36 Video
35 80 illiyi ərəfəsində həyatı və əsərləri haqqında "Sənət söhbətləri" verlişi - II hissə link 9.33 Video
36 80 illiyi ərəfəsində həyatı və əsərləri haqqında "Sənət söhbətləri" verlişi - III hissə link 8.37 Video
37 80 illiyi ərəfəsində həyatı və əsərləri haqqında "Sənət söhbətləri" verlişi - IV hissə link 6.35 Video
38 80 illiyi ərəfəsində həyatı və əsərləri haqqında "Sənət söhbətləri" verlişi - V hissə link 8.41 Video
39 80 illiyi ərəfəsində həyatı və əsərləri haqqında "Sənət söhbətləri" verlişi - VI hissə link 7.09 Video

 

 

       Video linkler